Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Martin Ellis

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Verkställande direktör och koncernchef, Nordic Waterproofing Holding A/S

b) Initial inrapportering/ändring: Initital inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409

b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring

c) Pris och volym:

Pris
Volym
SEK 110,0000 per aktie
90 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 90 000 aktier; Värde: 9 900 000 SEK; Genomsnittligt pris SEK 110,0000/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-02-18

f) Transaktionens plats: Utanför marknaden/utanför handelsplats

Efter ovanstående transaktion äger Martin Ellis 276 270 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S.