Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 december 2016 kl. 13:00.

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget mottagit följande meddelande. Informationen i detta pressmeddelande är en följd av de transaktioner som gjorts idag genom en så kallad accelerated bookbuilding:

Efter försäljningen har Axcel IV K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 65 16), nu direkt äger nominellt DKK 1 821 826 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 7,56 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget. Därmed är Axcel IV K/S’ innehav i Nordic Waterproofing Holding A/S under 10 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster.

Efter försäljningen har Axcel IV K/S 2 (Dk. organisationsnummer 33 42 65 69), nu direkt äger nominellt DKK 1 447 699 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 6,01 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget. Därmed är Axcel IV K/S 2’ innehav i Nordic Waterproofing Holding A/S under 10 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster.

AXIII MPH Invest ApS (DK. organisationsnummer 28857314), nu indirek kontrollerar nominellt DKK 3 366 418 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 13,98 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget. Därmed kontrollerar AXIII MPH Invest ApS indirekt under 15 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

AXIII MPH Invest ApS kontrollerar AXIII MPH Invest ApS (Dk. organisationsnummer 28857314). AXIII MPH Invest ApS kontrollerar AXIII MP Holding ApS, som i sin tur kontrollerar Axcel Management A/S. Axcel Management A/S är rådgivare till och röstar för Axcel IV K/S (Dk. organisationsnummer 32906516), Axcel IV K/S 2 (Dk. organisationsnummer 33426569) och AX Management Invest II K/S. (Dk. organisationsnummer 32906656), vilka är direkta ägare.

Till följd av ovanstående redovisning, samt vissa andra transaktioner genomförda av AX Management Invest K/S (Dk. organisationsnummer 32906672) och AX Management Invest II K/S (Dk. organisationsnummer 32906656) i samband med ovanstående, har enheter knutna till Axcel nu totalt DKK 3 400 422 aktier med kvotvärde 1 DKK vardera, motsvarande 14.12 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Nordic Waterproofing Holding A/S. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhandahåller Bolaget dessutom installationstjänster. Bolaget marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com