Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 38 § i den danska kapitalmarknadslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande.

Alcur Fonder AB (Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, organisationsnummer 556703-4870), förvaltar nominellt 1 104 024 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 4,58 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed förvaltar Alcur Fonder AB mindre än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska kapitalmarknadslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:15 CEST den 28 oktober 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com