Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget mottagit följande meddelande. Informationen i detta pressmeddelande är en följd av de transaktioner som gjorts idag genom en så kallad accelerated bookbuilding:

Svolder AB (publ) (organisationsnummer 556569-2019), med adress Birger Jarlsgatan 13, Stockholm (postadress Box 704 31, 107 25 Stockholm) (”Svolder”), har idag förvärvat aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S (DK. organisationsnummer 33 39 53 61) och har passerat tröskelvärdet om innehav över 5 procent av rösträtterna och nominellt värde av det totala aktiekapitalet.

Efter förvärvet har Svolder ett direkt ägande om nominellt DKK 1 448 205 aktier med kvotvärde om DKK 1 vardera (varje aktie har en röst), motsvarande 6,01 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Nordic Waterproofing Holding A/S. 

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 februari 2017 kl. 19:00

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com