Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Alcur Fonder AB (Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, organisationsnummer 556703-4870), förvaltar nominellt 1 213 174 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 5,03 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed förvaltar Alcur Fonder AB mer än 5 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska kapitalmarknadslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:00 CEST den 7 maj 2020.