Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Mawer Investment Management Ltd (600, 517 – 10th Avenue S.W. Calgary, Alberta, Canada, T2R 0A8, organisationsnummer 2010376289), förvaltar nominellt 2 334 042 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 9,69 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed förvaltar Mawer mindre än 10 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska kapitalmarknadslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18:15 CEST den 29 juli 2019.