Nordic Waterproofings förvärv av Seikat Oy är genomfört

Som tidigare kommunicerats den 10 mars 2021, tecknade Nordic Waterproofing Group ett avtal om att förvärva det finska företaget Seikat Oy (”Seikat”). Idag har, som planerat, förvärvet av 84 procent av Seikat genomförts.

Seikat grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Ylistaro, Finland. Bolaget konstruerar, tillverkar, marknadsför och installerar långa (15 – 24 meter) prefabricerade takelement i trä för industrifastigheter, lager, offentliga och kommersiella byggnader. Seikat har 21 anställda och en årlig omsättning på ca 4 MEUR. Förvärvet är ett led i vår strategi att främja hållbara, träbaserade byggnadslösningar. Att etablera oss på den finska marknaden är ett viktigt steg för att utöka vår närvaro inom detta område utanför Danmark och Norge.

Nordic Waterproofing Holding AB:s finska dotterbolag Nordic Waterproofing Oy har idag förvärvat 84 procent av aktierna i Seikat. Återstående 16 procent av aktierna kan förvärvas under 2023. Förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie 2021 inom segmentet Products & Solutions.

”Nordic Waterproofings strategi innebär att vi ska främja hållbara lösningar för byggindustrin samt bredda våra produkt- och serviceerbjudanden. Jag är mycket glad över att med Seikat som en del av vår koncern ökar vi vårt bidrag till hållbarheten inom den finska byggindustrin. Det är glädjande att Seikats ledning fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Finland till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 11:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com