Nordic Waterproofings CFO Jonas Olin slutar i april 2020

”Jonas har varit en nyckelperson i samband med såväl Nordic Waterproofings bildande 2011 som inför och under bolagets börsnotering 2016, och har under många år bidragit starkt till Nordic Waterproofings utveckling till en ledande aktör inom tätskiktsmarknaden i norra Europa. Jag vill uttrycka min tacksamhet och stora uppskattning till Jonas för hans utmärkta insatser och det avtryck han gjort i bolaget samtidigt som jag självklart önskar honom lycka till med framtida utmaningar”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef.
Företaget inleder processen med att utse framtida CFO med omedelbar verkan.
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019, kl. 08:00 CEST.