Nordic Waterproofing utökar produktionen av prefabricerade tak- och fasadelement genom förvärv i Danmark

Med förvärvet av Ugilts produktionsenhet stärker Nordic Waterproofing sin produktion av prefabricerade tak- och fasadelement i trä och hög kvalitet som idag sker under namnet Taasinge Elementer. Taasinge Elementer har för närvarande två danska och en lettisk produktionsenhet med byggindustrin som viktigaste kundkategori. Taasinge Elementer har en årlig försäljning omkring 150 MSEK och 115 medarbetare.
”Ugilts verksamhet är en betydande komponent i våra expansionsplaner för den nordiska marknaden. Den geografiska lokaliseringen ger oss kostnadseffektiva transporter till både Norge och Sverige. Anläggningen i Sindal är modern med hög standard och personalen har rätt kompetens för att säkra en effektiv produktion för just den typ av byggelement som Taasinge är marknadsledande på”, säger Martin Tholstrup, affärsenhetschef för Taasinge Elementer.
Köpeskillingen uppgår till 18 MDKK och finansieras genom Nordic Waterproofings tillgängliga kassa. Förvärvet förväntas konsolideras i segmentet Products & Solutions från och med 4 januari 2018. Förvärvet förväntas inte påverka koncernens resultat väsentligt under 2018. Förvärvsrelaterade i form av konsultkostnader uppgår till omkring 1 MSEK, vilket redovisas i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2017.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10:30 (CET) den 20 december 2017.