Nordic Waterproofing tecknar avtal att förvärva Seikat Oy i Finland, ett bolag som tillverkar långa prefabricerade takelement i trä

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal om att förvärva det finska företaget Seikat Oy (”Seikat”). Företaget har sitt huvudkontor i Ylistaro och konstruerar, tillverkar, marknadsför och installerar långa (15 – 24 meter) prefabricerade takelement i trä för industrifastigheter, lager, offentliga och kommersiella byggnader. Seikat har 21 anställda och en årlig omsättning på ca 4 MEUR. Förvärvet är ett led i vår strategi att främja hållbara, träbaserade byggnadslösningar. Att etablera oss på den finska marknaden är ett viktigt steg för att utöka vår närvaro inom detta område utanför Danmark och Norge.

Seikat grundades 2013 i Ylistaro, Finland, och har sedan dess kunnat erbjuda högkvalitativa tjänster och produkter, från konstruktion till installation, av långa prefabricerade takelement i trä. Seikat är väletablerade inom denna marknad med en effektiv och högkvalitativ process vilket ger oss en strategisk position för att kunna fortsätta växa inom denna marknad i Finland.

”Förvärvet av Seikat utgör en väsentlig del i vår strategi att stärka vår position på den finska marknaden och kunna tillhandahålla ett bredare utbud av produkter och tjänster till våra finska kunder.” säger Esa Mäki, affärsenhetschef för Finland. ”Prefabricering är en växande marknad även inom tätskiktsindustrin. Genom förvärvet av Seikat kan vi nu erbjuda våra kunder kompletta lösningar med prefabricerade takelement, tätskikt och solpaneler.”

”Seikat har under flera år vuxit snabbt och det här är ett naturligt steg för att öka hastigheten på företagets utveckling”, säger Arja Suomalainen, VD för Seikat. ”Vi är glada att få en stark ägare med en stark position på den finska marknaden och god förståelse för vår verksamhet. Vi ser en god potential för fortsatt tillväxt” fortsätter Arja.

Nordic Waterproofing Holding AB:s finska dotterbolag Nordic Waterproofing Oy har tecknat ett avtal om att förvärva aktierna i Seikat. Avtalet förväntas genomföras den 1 april 2021 då 84% av aktierna förvärvas. De återstående 16% av aktierna kan förvärvas under 2023. Förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie 2021 inom segmentet Products & Solutions.

”Nordic Waterproofings strategi innebär att vi ska främja hållbara lösningar för byggindustrin samt bredda våra produkt- och serviceerbjudanden. Jag är mycket glad över att med Seikat som en del av vår koncern ökar vi vårt bidrag till hållbarheten inom den finska byggindustrin. Det är glädjande att Seikats ledning fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Finland till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com