Nordic Waterproofing publicerar tillägg till noteringsprospektet

Nordic Waterproofing Holding AB har upprättat ett tillägg till noteringsprospektet avseende upptagande till handel av aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB på Nasdaq Stockholm som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 11 september 2020 och offentliggjordes samma dag (som tidigare meddelats i PM 2020-09-11) (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Nordic Waterproofing Holding A/S den 3 november 2020 offentliggjort delårsrapporten för perioden januari – september 2020.

Finansinspektionen har i dag godkänt Nordic Waterproofing Holding AB:s tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Tilläggsprospektet har i dag offentliggjorts på www.nordicwaterproofing.com och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt format.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com