Nordic Waterproofing köper ledande EPDM-specialist i Nederländerna

Nordic Waterproofing har förvärvarat aktiemajoriteten i det nederländska bolaget EPDM Systems B.V. Med förvärvet av det nederländska bolaget stärks Nordic Waterproofings ställning i den nederländska marknaden för prefabrikation och distribution av takmaterial i EPDM-gummiduk.

EPDM startade sin verksamhet 1997 och är idag en av de ledande leverantörerna av EPDM-produkter för användning i byggnader och infrastruktur. Majoriteten av kunderna är installatörer och bygghandeln. Bolaget har sin verksamhet i Lemelerveld, har 34 medarbetare och en årlig extern försäljning om cirka 80 MSEK.

Nordic Waterproofing Holding A/S’ dotterbolag SealEco AB har förvärvat 67 procent av aktierna i EPDM Systems B.V. för 17 MSEK på kassa- och skuldfri basis.

”Vi känner EPDM Systems väl, de har varit en av våra största kunder i regionen och SealEcos auktoriserade partner för prefabricerade takprodukter i EPDM-gummi i mer än 15 år”, kommenterade Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing. ”EPDM Systems är en väl etablerad verksamhet och vi bedömer att vi kan utöka vår marknadsnärvaro i regionen utifrån deras goda kundbas.”

Edwin van Dijk, VD för EPDM Systems säger: ”Jag ser fram emot att fortsätta expandera Nordic Waterproofings verksamhet i Nederländerna, där det finns en marknad för hög kvalitet i material, prefabricering och installationskunnande. Vi kommer vidare att kunna dra nytta av SealEcos kunnande och effektiva logistiktänkande.”

Förvärvet kommer att finansieras genom Nordic Waterproofings tillgängliga kassa. EPDM Systems kommer att integreras i affärsenheten SealEco samt konsolideras i Nordic Waterproofing från och med 1 januari 2017.

”Vår strategi innebär att vi ska utöka vår EPDM-plattform på relevanta europeiska marknader och vi är därför glada över att välkomna EPDM Systems till vår koncern. Vi ser fram emot det framtida samarbetet med våra nya kollegor”, säger Martin Ellis.

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017, kl 08:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com