Nordic Waterproofing köper finska SPT-Painting – kompletterar med nya produktkategorier

Nordic Waterproofing Finland har idag förvärvat samtliga aktier i det finska bolaget SPT-Painting Oy (”SPT”). Bolaget är verksamt inom den snabbt växande marknaden för tätskikt för golv, även kallat ”coating” och levererar golvinstallations­tjänster till kunder i bygg-, skeppsbyggar- och industrisegmenten.

SPT startade sin verksamhet 1990 och är ett av de ledande bolagen i coating/tjockfilmsbeläggning med en betydande andel av den finska marknaden för golvtätskikt. Kunderna består huvudsakligen av byggbolag och skeppsvarv och deras entreprenörer. Bolaget har sin verksamhet i Helsingfors, har 20 medarbetare och en årlig försäljning om cirka 80 MSEK.

Köpeskillingen uppgår till omkring 31 MSEK och köpet kommer att finansieras genom Nordic Waterproofings tillgängliga kassa. SPT kommer att integreras i affärsenhet Finland samt konsolideras i Nordic Waterproofing från och med 31 januari 2017. Förvärvet beräknas att ha en marginellt positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2017.

”Förvärvet av SPT ligger helt i linje med vår strategi att stärka Nordic Waterproofings position inom våra huvudmarknader genom expansion av produktkategorier och segment”, kommenterar Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing. ”SPT har en stark marknadsposition och vi bedömer att det finns goda synergier baserat på att vår verksamhet inom rörelsesegmentet Installations Services har en kundbas gemensam med SPT. Det är ett naturligt tilläggserbjudande att sälja golvtätning till samma kunder som vi nu säljer takinstallationstjänster till. Utöver detta är varvsindustrin ett stabilt kundsegment. Prognosen för den finska varvsindustrin är positiv, och det ledande skeppsvarvet förväntar sig 30 procents tillväxt under kommande femårsperiod.”

Harri Vesterinen, VD för SPT-Painting säger: ”Vi bedömer att SPT har en bra position att växa i linje med den totala marknaden för tätskikt för golv och skeppsdäck med tillhörande tjänster, och som en del av Nordic Waterproofing kan vi påskynda våra planer och komma in på nya geografiska marknader.”

”Jag är mycket nöjd med att nuvarande ledning för SPT-Painting kommer att vara med oss i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. De och deras kollegor har förstklassig branschkunskap samt förmåga att effektivt hantera flera stora projekt som löper parallellt. Vi välkomnar alla medarbetare och kunder till Nordic Waterproofing-koncernen”, säger Martin Ellis.

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017, kl 11:45 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com