Nordic Waterproofing har tecknat avtal om att förvärva 25% av aktierna i Playgreen Finland Oy, ett företag som erbjuder försäljning och installationer av solenergilösningar

Playgreen Finland Oy grundades 2010 i Borgå, Finland, och har i 10 år stöttat sina kunder att designa, välja och installera solcellsanläggningar. Företaget erbjuder skräddarsydda miljövänliga lösningar för förnybar energi till sina kunder vilka installeras på offentliga byggnader, industrier, gårdar eller privata hus. Kunder i hela Finland har en rad högkvalitativa solpanellösningar som är skräddarsydda för deras specifika behov. Playgreen Finland Oy har också kapacitet att designa och installera laddstationer för elbilar. Företaget har ingen egen produktion, kontoret ligger i Helsingfors.

”Inom Nordic Waterproofing är vi mycket glada över att få möjligheten att göra detta förvärv. Playgreen Finland Oy har en mycket intressant position på den snabbt växande solpanelmarknaden och vi ser goda synergier med våra befintliga verksamheter i Finland, både inom Products & Solutions samt inom Installation Services”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing. ”Genom denna initiala investering i Playgreen Finland Oy demonstrerar och ökar Nordic Waterproofing sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för byggbranschen”.

”Playgreen Finland Oy har under flera år vuxit snabbt och det här är ett naturligt steg för att öka hastigheten på företagets utveckling”, säger Jouni Penttinen, VD för Playgreen Finland Oy. ”Vi är glada att få en stark ägare med ett långsiktigt fokus och god förståelse för vår verksamhet och vi ser stor potential för synergier, främst inom marknadsföring och marknadsexpansion men även inom installationstjänster och lösningsutveckling”, fortsätter Jouni.

Nordic Waterproofing Holding A/S finska dotterbolag Nordic Waterproofing Oy har tecknat avtal om att förvärva 25 procent av aktierna i Playgreen Finland Oy för totalt 120 000 euro, motsvarande cirka 1,3 MSEK. Aktierna övergick till Nordic Waterproofing i samband med signering av avtalet. Förvärvet kommer att finansieras inom Nordic Waterproofings nuvarande kreditfaciliteter. Vidare har Nordic Waterproofing en option att inom två år förvärva ytterligare 55 procent av aktierna i bolaget. Förvärvsrelaterade kostnader uppgår till mindre än 1 MSEK i form av konsultarvoden i samband med förvärvsprocessen och kommer att påverka resultaträkningen under andra kvartalet 2020. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 12:00 CEST.