Nordic Waterproofing förvärvar Distri Pond Group, en ledande distributör av system för dammar i Belgien

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat Distri Pond Group (”Distri Pond”) i Belgien, med de två rörelsedrivande bolagen Distri Pond NV och Pond Technics & Training BVBA. Företaget är en ledande distributör av system för dammar i belgiska marknaden med en årlig försäljning omkring 110 MSEK och 23 anställda. Förvärvet passar väl in i SealEco’s strategi med vertikal integration och kommer att öka Nordic Waterproofings exponering i ett attraktivt marknadssegment inom vår kärnverksamhet.

Distri Pond grundades 1992 och ligger i Vorst-Laakdal, cirka 60 km öster om Bryssel och Antwerpen i Belgien. Företaget är en ledande distributör av dammsystem med ett ”one-stop-shop”-erbjudande på den belgiska marknaden, och erbjuder gummiduk av EPDM, pumpar, filter, styrsystem, ljus och tillbehör samt underhålls- och trädgårdsapplikationer. Dessutom erbjuder företaget markberedning, installation av gummiduk, utbildning samt teknisk support och underhåll.

Med förvärvet av Distri Pond stärker Nordic Waterproofings affärsenhet SealEco sin marknadsnärvaro och distribution av högkvalitativa dammsystem inklusive installation av gummiduk samt utbildning. SealEco har för närvarande en produktionsenhet för gummiduk av EPDM i Sverige samt prefabriceringsenheter i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Belgien, vilka erbjuder gummidukslösningar för byggnader (”building envelope”) och infrastruktur (”lining”)

”Nordic Waterproofings strategi innefattar att bredda våra produkt- och serviceerbjudanden på relevanta europeiska marknader och med Distri Pond får vi ett spännande tillskott med god geografisk tillväxtpotential för Nordic Waterproofing och SealEco”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group. ”Genom förvärvet av Distri Pond, liksom vid tidigare förvärv, påvisar och ökar Nordic Waterproofing ytterligare sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar och miljöer. Vi välkomnar våra nya kollegor i Belgien till Nordic Waterproofing”, fortsätter Martin Ellis.

”Förvärvet av Distri Pond följer vår strategiska inriktning med vertikal integration och ökad närhet gentemot slutkunder och utökar vårt produkt- och tjänsteerbjudande”, säger Thomas Zipfel, affärsenhetschef för SealEco. ”Distri Pond har utvecklat ett starkt varumärke och lösningar av dammsystem med ett ”one-stop-shop”-erbjudande på den belgiska marknaden, där tillväxten drivs av trenden att med hjälp av professionella trädgårdsarkitekter anlägga trädgårdar samt installera sk baddammar”.

”Distri Pond har alltid erbjudit sina kunder de bästa lösningarna för dammar. Vårt engagemang har gjort oss till en ledande aktör inom vårt segment i Belgien”, säger Kristien Meulemans, VD för Distri Pond. ”Att bli en del av Nordic Waterproofing lyfter vår tillväxtstrategi till en högre nivå med en stark plattform som gör det möjligt för verksamheten att växa och expandera geografiskt med vårt erbjudande med hållbara och skräddarsydda dammlösningar. Kunders efterfrågan på mer komplexa dammar ökar, vilket också resulterar i ett behov av mer teknisk support. Vi strävar efter att exportera vårt unika koncept med tekniskt avancerade produkter samt med assistans på arbetsplatsen och får nu möjlighet att dra nytta av Nordic Waterproofings befintliga plattformar. De djupa kunskaperna och erfarenheterna i Distri Ponds och Nordic Waterproofings organisationer kompletterar varandra och kommer att stärka verksamheten och våra medarbetare ytterligare. Vi är därför övertygade om att vi kommer att fortsätta att överträffa våra kunders förväntningar,” fortsätter Kristien Meulemans.

Nordic Waterproofing Holding A/S’s svenska dotterbolag, Nordic Waterproofing Group AB, har förvärvat 100 procent av aktierna i Distri Pond för 11,3 miljoner euro på skuldfri basis. Säljare är företagets ledning och grundare samt vissa privata investerare, och förvärvet finansieras i huvudsak genom en utökning av Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Distri Pond kommer att konsolideras inom rörelsesegmentet ”Products and Solutions” och redovisas som en del i Nordic Waterproofing från och med den 26 februari 2019. Förvärvsrelaterade kostnader i form av konsultavgifter och bankavgifter uppgår till cirka 2 miljoner kronor, vilka redovisas i resultaträkningen för första kvartalet 2019. Förvärvet bedöms få en begränsad positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2019.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019, kl. 14:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telephone: +46 708 29 14 54
E-mail: jonas.olin@nordicwaterproofing.com