Nordic Waterproofing förvärvar 80% av E. Voutilainen Oy i Finland, en specialist på flytande golvbeläggningar

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 80 procent av det finska bolaget E. Voutilainen Oy ("Voutilainen"). Bolaget har sitt huvudkontor i Imatra och utför installationer och underhåll av flytande golvbeläggningar, huvudsakligen i östra Finland. Voutilainen har ca 15 anställda och en årlig omsättning på ca 1,9 MEUR. Tillsammans med vårt bolag SPT Painting Oy kommer detta förvärv stärka vår position på den finska marknaden

Voutilainen grundades 1959 och har sitt huvudkontor i Imatra, Finland. Bolaget designar, tillverkar, marknadsför och applicerar ett brett sortiment av målning och beläggningsarbeten till industriella kunder. Voutilainen har ca 15 anställda och en årlig omsättning på ca 1,9 MEUR. Förvärvet är ett led i vår strategi att bredda vårt produkt- och serviceutbud. Genom förvärvet av Voutilainen får vi ett bra komplement till vår existerande verksamhet i SPT Painting Oy med fler applikationer och större geografisk täckning.

Nordic Waterproofing Holding AB:s finska dotterbolag Nordic Waterproofing Oy har idag förvärvat 80 procent av aktierna i E. Voutilainen Oy. Återstående 20 procent av aktierna kan förvärvas under 2023. Förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie 2021 inom segmentet Installation Services.

"Nordic Waterproofings strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Genom förvärvet av Voutilainen breddar vi vårt produkt- och serviceerbjudanden och ökar vår geografiska spridning i Finland. Det är glädjande att Voutilainens ledning fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Finland till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 13:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com