Nordic Waterproofing förvärvar 70% av Byggpartner AS i Norge, ett bolag som utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 70% av det norska företaget Byggpartner AS (”Byggpartner”). Företaget har sitt huvudkontor i Sandefjord och utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter i området kring Oslo. Byggpartner har 56 anställda och en årlig omsättning på ca 180 MNOK. Förvärvet görs för att stärka vår position och för att förbättra vårt serviceerbjudande på den norska marknaden

Byggpartner AS grundades 1998 i Sandefjord, Norge, och har sedan dess kunnat erbjuda högkvalitativa tjänster inom installation och underhåll av tätskiktsprodukter. Byggpartner är den största privatägda tätskiktsentreprenören i Norge och har framför allt en stark position i området kring Oslo.

”Förvärvet av Byggpartner utgör en väsentlig del i vår strategi att stärka vår position på den norska marknaden och kunna ge norska kunder ett bättre serviceerbjudande.” säger Petter Holth, landschef för Norge. ”Den geografiska placeringen ger oss en stark strategisk position i Norge att växa vidare från inom detta segment.”

”Byggpartner har under flera år vuxit snabbt och det här är ett naturligt steg för att öka hastigheten på företagets utveckling”, säger Björn Svanberg, VD för Byggpartner. ”Vi är glada att få en stark ägare med ett långsiktigt fokus och god förståelse för vår verksamhet och vi ser en god potential för fortsatt tillväxt” fortsätter Björn.

Nordic Waterproofing Holding AB:s norska dotterbolag Nordic Waterproofing AS har förvärvat 70 procent av aktierna i Byggpartner AS. Säljare är företagets grundare och förvärvet finansieras genom Nordic Waterproofings befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie 2021.

”Nordic Waterproofings strategi innebär att vi ska bredda våra produkt- och serviceerbjudanden på relevanta europeiska marknader och med Byggpartner får vi ett spännande tillskott med god tillväxtpotential på den norska marknaden. Det är glädjande att Byggpartners tidigare huvudägare samt bolagets ledning fortsätter som minoritetsägare och vi välkomnar våra nya kollegor i Norge till Nordic Waterproofing”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing Group

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 11:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com