Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Vid den extra bolagsstämman i Nordic Waterproofing Holding AB idag, den 21 december 2016, valdes Riitta Palomäki till ny ledamot i Nordic Waterproofings styrelse.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Riitta Palomäki som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Riitta Palomäki, född 1957, är CFO i Uponor Oy. Mer information om den nya styrelseledamoten finns på www.nordicwaterproofing.com.

Efter valet består Nordic Waterproofing Holding AB:s styrelse av Ulf Gundemark, Christian Frigast, Holger C Hansen, Jørgen Jensen, Riitta Palomäki och Vilhelm Sundström.

Vejen den 21 december 2016

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding AB

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:15 CET den 21 december 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 994 970
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Neder­länderna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhanda­håller Bolaget dessutom installationstjänster. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com