Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) har idag den 15 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg.

1.            Beslut om godkännande av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Bolaget och Nordic Waterproofing Holding AB

Stämman beslutade att godkänna den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Bolaget, som överlåtande bolag, och Nordic Waterproofing Holding AB, som övertagande bolag, i enlighet med den gemensamma fusionsplanen, daterad den 11 september 2020, som offentliggjordes av den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) den 11 september 2020. Beslutet biträddes av samtliga aktieägare som röstade på stämman.

2.            Bemyndigande till stämmans ordförande

Stämman beslutade att bemyndiga stämmans ordförande, eller annan i dennes ställe, att registrera stämmans beslut vid den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) och att genomföra de mindre justeringar eller tillägg i stämmans beslut som kan komma att begäras av den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) för att genomföra registreringen. Beslutet biträddes av samtliga aktieägare som röstade på stämman.

Vejen, 15 oktober 2020

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 11.30 CEST den 15 oktober 2020.