Justerat förslag från Nordic Waterproofing Holding A/S’ valberedning

Valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S har idag erhållit beskedet att Holger C. Hansen av personliga skäl avböjer omval till styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S. Till följd av detta har valberedningen justerat sitt förslag till årsstämman 2017.

Efter Holger C Hansens besked har valberedningen utvärderat förslaget till styrelse i sin helhet och kan bekräfta att det justerade förslaget innefattar personer med lämplig erfarenhet och kompetens inom för bolaget väsentliga områden. Även mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer har beaktats.

Valberedningen föreslår omval av Ulf Gundemark (tillika omval som styrelseordförande), Christian Frigast, Jørgen Jensen samt Riitta Palomäki. Vidare föreslår valberedningen nyval av Mats O. Paulsson och Kristina Willgård. Om alla föreslagna styrelseledamöter väljs kommer styrelsen att bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningens förslag till årsstämman kvarstår i övriga delar.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com