Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för fjärde kvartalet

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–december 2016 tisdagen den 14 februari 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Även delårsrapport och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Nordic Waterproofings webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.

För att delta, vänligen ring

  • Från Sverige: 08-5664 2692
  • Från Danmark: +45 82 33 31 78
  • Från Storbritannien: +44 20 3008 9801

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com