Idag är första dag för handel i Nordic Waterproofing Holding AB på Nasdaq Stockholm

Fusionen mellan Nordic Waterproofing Holding A/S och Nordic Waterproofing Holding AB (”Bolaget”) (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10, PM 2020-06-26, PM 2020-09-11, PM 2020-10-15 och PM 2020-11-19) verkställdes den 26 november 2020. I samband därmed avnoterades och upplöstes Nordic Waterproofing Holding A/S och aktieägare erhöll aktier i Bolaget. Idag är första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon:  0707-82 79 58
e-mail:
per-olof.schrewelius@nordicwaterproofing.com

 

Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com