Genomförd försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg.
Informationen lämnades för offentliggörande 8 december 2016 kl. 07:15.

Fonder rådgivna av Axcel A/S (”Axcel”) och KIRKBI Invest A/S (”KIRKBI”) har sålt 3 400 258 respektive 599 742 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) i en så kallad accelererad bookbuilding-process till institutionella investerare i Sverige och utlandet till ett pris av 82 kronor per aktie (”Försäljningen”).

Axcels nuvarande ägande uppgår till 6 800 680 aktier och KIRKBI:s nuvarande ägande uppgår till 1 199 514 aktier, motsvarande 28,2% respektive 5,0% av det totala antalet aktier och röster i Nordic Waterproofing.

Efter Försäljningen kommer Axcel och KIRKBI att äga 3 400 422, respektive 599 772 aktier i Nordic Waterproofing motsvarande 14,1% respektive 2,5% av kapitalet och rösterna. Axcel och KIRKBI har i förhållande till ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB förbundit sig till en lock-up av sitt återstående ägande i Nordic Waterproofing tills publicering av nästa kvartalsrapport, vilket beräknas till den 14 februari 2017.

ABG Sundal Collier och Carnegie har agerat som “joint bookrunners” i samband med Försäljningen.

Moelis & Company UK LLP har agerat som oberoende finansiell rådgivare till Axcel i samband med Försäljningen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhandahåller Bolaget dessutom installationstjänster. Bolaget marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com