Genomförd försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Fonder med Axcel Management A/S (”Axcel”) som rådgivare samt KIRKBI Invest A/S (”KIRKBI”) har sålt 3 400 422 respektive 599 772 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) i en så kallad accelererad bookbuilding-process till institutionella investerare i Sverige och utlandet till ett pris av 90.00 kronor per aktie (”Försäljningen”).

Efter Försäljningen äger varken Axcel eller KIRKBI några aktier i Nordic Waterproofing.

ABG Sundal Collier och Carnegie har agerat som “joint bookrunners” i samband med Försäljningen.

Moelis & Company UK LLP har agerat som oberoende finansiell rådgivare till Axcel i samband med Försäljningen.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg.
Informationen lämnades för offentliggörande 16 februari 2017 kl. 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com