Försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg.
Informationen lämnades för offentliggörande 7 december 2016 kl. 19:15.

ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) och Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) har utsetts till att undersöka möjligheterna att sälja aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) (”Försäljningen”). Aktierna ägs av fonder med Axcel A/S (”Axcel”) och KIRKBI Invest A/S (”KIRKBI”) som rådgivare.

Axcels nuvarande ägande uppgår till 6 800 680 aktier och KIRKBI:s nuvarande ägande uppgår till 1 199 514 aktier, motsvarande 28,2% respektive 5,0% av det totala antalet aktier och röster i Nordic Waterproofing.

Priset per aktie i Försäljningen kommer att sättas genom en så kallad accelerated bookbuilding process, som startar idag, den 7 december 2016,kl 17:30 CET och kan komma att avslutas vid tidpunkt som bestäms med kort varsel. Med sedvanliga undantag eller efter medgivande från ABG Sundal Collier och Carnegie, har Axcel och KIRKBI överenskommit om att inte sälja sina respektive innehav under en viss tid (”Lock-up period”). Denna Lock-up period avseende resterande aktier i Nordic Waterproofing gäller fram till publicering av nästa delårsrapport, vilken beräknas publiceras den 14 februari 2017.

ABG Sundal Collier och Carnegie agerar “joint bookrunners” i Försäljningen.

Moelis & Company UK LLP är oberoende finansiell rådgivare till Axcel i Försäljningen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhandahåller Bolaget dessutom installationstjänster. Bolaget marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com