Försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL
FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) och Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) har utsetts till att undersöka möjligheterna att sälja aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) (”Försäljningen”). Aktierna ägs av fonder med Axcel Management A/S (”Axcel”) som rådgivare och av KIRKBI Invest A/S (”KIRKBI”).

Axcels nuvarande ägande uppgår till 3 400 422 aktier och KIRKBI:s nuvarande ägande uppgår till 599 772 aktier, motsvarande 14,1 procent respektive 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Nordic Waterproofing.

Priset per aktie i Försäljningen kommer att sättas genom en så kallad accelerated bookbuilding process, som startar idag, den 15 februari 2017,kl 17:30 CET och kan komma att avslutas vid tidpunkt som bestäms med kort varsel.

ABG Sundal Collier och Carnegie agerar “joint bookrunners” i Försäljningen.

Moelis & Company UK LLP är oberoende finansiell rådgivare till Axcel i Försäljningen. 

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg.

Informationen lämnades för offentliggörande 15 februari 2017, kl. 17:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com