Förändringar i Nordic Waterproofings koncernledning

Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) har utsett Petter Holth, ansvarig för Nordic Waterproofings norska verksamhet, och Martin Tholstrup, ansvarig för Taasinge Elementer A/S, till nya ledamöter i Nordic Waterproofings koncernledning.

Petter Holth har varit anställd i Nordic Waterproofing sedan 2012 och var verkställande direktör i Nortett AS då Nordic Waterproofing köpte bolaget 2012.

Martin Tholstrup är verkställande direktör i Taasinge Elementer, i vilket Nordic Waterproofing idag har förvärvat 80 procent av aktierna. Martin är sedan 2015 kommersiell direktör, med ansvar för bolagets försäljning och marknad. Han kommer att kvarstå som en av två minoritetsägare i Taasinge Elementer A/S.

”Utnämningarna speglar Nordic Waterproofings senaste tillväxt och kommer att ytterligare stärka vår koncernledning”, säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing. ”Petter Holth har varit avgörande för integrationen av Nortett och den starka marknadsposition vi därefter har uppnått i Norge. Martin Tholstrup har haft en väsentlig roll i att öka Taasinge Elementers marknadskompetens och har medverkat till bolagets framgångsrika utveckling. De kommer båda att kunna ge ett starkt bidrag till arbetet i koncernledningen.”

I tillägg till sina nuvarande uppgifter har CFO Jonas Olin utsetts till ansvarig för investerarrelationer, då Anders Antonsson återgår till sin roll som oberoende kommunikationsrådgivare.

Från den 4 juli 2017 består koncernledningen av följande åtta ledamöter:
Martin Ellis, vd och koncernchef
Jonas Olin, CFO och IR
Petter Holth, affärsenhetschef, Nordic Waterproofing Norge
Mats Lindborg, affärsenhetschef, Nordic Waterproofing Sverige
Esa Mäki, affärsenhetschef, Nordic Waterproofing Finland
Paul Erik Rask, affärsenhetschef, Nordic Waterproofing Danmark
Martin Tholstrup, affärsenhetschef, Taasinge Elementer
Thomas Zipfel, affärsenhetschef, SealEco

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Olin, CFO och investerarrelationer
Telefon: +46 708 29 14 54
E-post: jonas.olin@nordicwaterproofing.com