Bengt-Erik Karlberg, Affärsenhetschef Veg Tech, lämnar Nordic Waterproofing

Bengt-Erik Karlberg lämnar koncernledningen för Nordic Waterproofing Group och sin position som vd för Veg Tech AB. Från och med idag, 18 mars, tar Johan Ljungberg över som interim vd för Veg Tech AB.

”Bengt-Erik har varit en del av Nordic Waterproofing Group i tre år och bidragit förtjänstfullt i att utveckla Veg Tech till det starka bolag det är idag.” säger Martin Ellis, vd och koncernchef. Ansvaret i koncernledningen för verksamheten inom Veg Tech har övertagits av Mats Lindborg, Affärsenhetschef för Sverige och Norge. Processen att utse en ny vd för Veg Tech AB har påbörjats och bolaget kommer så snart som möjligt att kalla till MBL-förhandling med berörda fackförbund.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021, kl. 10:50 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com