Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 5, 2019

Under perioden den 28 januari 2019 till och med den 1 februari 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
28 januari 2019
2 757 
71,5869 
197 365,08 
29 januari 2019
3 496 
70,4689 
246 359,27 
30 januari 2019
3 498 
72,3332 
253 021,53 
31 januari 2019
3 050 
73,7577 
224 960,99 
1 februari 2019
1 514 
74,4265 
112 681,72 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 1 februari 2019 till 81 058 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 1 februari 2019 har sammanlagt 81 058 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019, kl. 08:00 CET.