Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 47, 2021

Under perioden 22 november – 26 november 2021 har Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) återköpt sammanlagt 74 556 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om 89 102 aktier som Nordic Waterproofing tillkännagav den 1 november 2021. Återköpsprogrammet löper som under perioden 22 november 2021 – 28 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Aktier i Nordic Waterproofing har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-11-22 18 911 228,9771 4 330 185,94
2021-11-23 15 400 223,7786 3 446 190,44
2021-11-24 7 595 219,5168 1 667 230,10
2021-11-25 17 369 222,0913 3 857 503,79
2021-11-26 15 281 219,3039 3 351 182,90

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp på uppdrag av Nordic Waterproofing. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier till 161 788 aktier den 26 november 2021.

Det totala antalet aktier i Nordic Waterproofing, inklusive egna aktier, är 24 083 935 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 23 922 147.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.