Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 4, 2019

Under perioden den 21 januari 2019 till och med den 25 januari 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
21 januari 2019
3 256
75,2534 
245 025,07 
22 januari 2019
648
75,2113 
48 736,92 
23 januari 2019
2 249
73,8665 
166 125,76 
24 januari 2019
2 621
74,0216 
194 010,61 
25 januari 2019
2 225
72,4248 
161 145,18 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 25 januari 2019 till        66 743 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 25 januari 2019 har sammanlagt 66 743 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019, kl. 08:00 CET.NWG återköpsprogram egna aktier detaljer v4 2019 bilaga se