Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 2 2019

Under perioden den 7 januari 2019 till och med den 11 januari 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
7 januari 2019
3 101
72,0552
223 443,18
8 januari 2019
4 479
72,3816
324 197,19
9 januari 2019
3 458
73,5075
254 188,94
10 januari 2019
4 418
73,7066
325 635,76
11 januari 2019
2 061
74,2722
153 075,00

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 11 januari 2019 till 41 127 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 11 januari 2019 har sammanlagt 41 127 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019, kl. 08:00 CET.