Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under perioden 20 december 2018 – 28 december 2018

Under perioden den 20 december 2018 till och med den 28 december 2018 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
20 december 2018
1 000
68,7378
68 737,80
21 december 2018
2 645
69,9939
185 133,87
27 december 2018
4 189
69,3995
290 714,51
28 december 2018
3 776
70,7528
267 162,57

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 28 december 2018 till 11 610 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 28 december 2018 har sammanlagt 11 610 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019, kl. 08:00 CET.