Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 8, 2019

Under perioden den 18 februari 2019 till och med den 22 februari 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
18 februari 2019 
3 918 
82,3553 
322 668,07 
19 februari 2019 
2 833 
83,2048 
235 719,20 
20 februari 2019 
3 324 
83,6521 
278 059,58 
21 februari 2019 
3 843 
82,8733 
318 482,09 
22 februari 2019 
3 554 
82,6737 
293 822,33 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 22 februari 2019 till 133 527 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 22 februari 2019 har sammanlagt 133 527 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019, kl. 08:00 CET.