Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 12, 2019

Under perioden den 18 mars 2019 till och med den 22 mars 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
18 mars 2019 
2 444 
82,8068 
202 379,82 
19 mars 2019 
2 678 
85,0879 
227 865,40 
20 mars 2019 
2 979 
84,3196 
251 188,09 
21 mars 2019 
2 000 
84,0264 
168 052,80 
22 mars 2019 
1 564 
83,8395 
131 124,98 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 22 mars 2019 till 191 537 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 22 mars 2019 har sammanlagt 191 537 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019, kl. 08:00 CET.