Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 11, 2019

Under perioden den 11 mars 2019 till och med den 15 mars 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
11 mars 2019 
1 034 
83.2068 
86 035,83 
12 mars 2019 
3 185 
82.9328 
264 140,97 
13 mars 2019 
2 764 
81.0505 
224 023,58 
14 mars 2019 
2 600 
79.9637 
207 905,62 
15 mars 2019 
2 041 
81.2702 
165 872,48 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 15 mars 2019 till 179 872 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 15 mars 2019 har sammanlagt 179 872 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019, kl. 08:00 CET.