Återköp av aktier i Nordic Waterproofing (för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram) under vecka 10, 2019

Under perioden den 4 mars 2019 till och med den 8 mars 2019 har aktier i Nordic Waterproofing återköpts enligt nedan.

Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
4 mars 2019 
2 851 
84,8520 
241 913,05 
5 mars 2019 
3 374 
84,5246 
285 186,00 
6 mars 2019 
3 816 
84,8559 
323 810,11 
7 mars 2019 
2 793 
84,5233 
236 073,58 
8 mars 2019 
3 482 
83,8959 
292 125,52 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Nordic Waterproofings räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier per den 8 mars 2019 till 168 248 aktier. Det totala antalet registrerade aktier i Nordic Waterproofing uppgår till 24 083 935 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 20 december 2018 och till och med den 8 mars 2019 har sammanlagt 168 248 aktier i Nordic Waterproofing återköpts inom ramen för återköpsprogrammet. Sammanlagt får återköp ske av högst 200 000 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019, kl. 08:00 CET.