Sista dag för handel i Nordic Waterproofing Holding A/S på Nasdaq Stockholm är den 25 november 2020 och första dag för handel i Nordic Waterproofing Holding AB är den 30 november 2020

För att möjliggöra utbyte av aktier i fusionen mellan Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”) och Nordic Waterproofing Holding AB (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10, PM 2020-06-26, PM 2020-09-11 och PM 2020-10-15) kommer den sista dagen för handel i aktierna i Bolaget vara den 25 november 2020. Verkställandet av fusionen förväntas ske den 26 november 2020 och första dag för handel i aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att vara den 30 november 2020.

Nordic Waterproofing publicerar tillägg till noteringsprospektet

Nordic Waterproofing Holding AB har upprättat ett tillägg till noteringsprospektet avseende upptagande till handel av aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB på Nasdaq Stockholm som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 11 september 2020 och offentliggjordes samma dag (som tidigare meddelats i PM 2020-09-11) (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med Prospektet.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR