Aktiekurs

STYRELSEN HAR BESLUTAT ATT UTNYTTJA BEMYNDIGANDE OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Styrelsen i Nordic Waterproofing Holding AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2022 beslutat att återköpa maximalt 92 801 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 22 mars 2023 till och med den sista handelsdagen före årsstämman 2023 till ett sammanlagt belopp om högst 25 miljoner kronor.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR