Aktiekurs

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTER

Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm tillämpar Nordic Waterproofing Holding AB Svensk kod för bolagsstyrning. Nordic Waterproofing började tillämpa koden under sommaren 2016. Samtliga bolagsstyrningsrapporter avser utdrag ur årsredovisningar.

 

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR