Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Mawer Investment Management Ltd (600, 517 – 10th Avenue S.W. Calgary, Alberta, Canada, T2R 0A8, organisationsnummer 2010376289), förvaltar nominellt 2 588 810 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 10,75 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga röster i Bolaget. Därmed förvaltar Mawer mer än 10 procent av aktiekapitalet och antalet röster i Nordic Waterproofing Holding A/S.