Pressmeddelanden

November 2018

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 38 § i den danska kapitalmarknadslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bo...

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 38 § i den danska kapitalmarknadslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bo...

Delårsrapport 3, januari–september 2018

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

Oktober 2018

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2018 torsdagen den 1 november 2018, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en...

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding A/S’ årsstämma 2019 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2018.

September 2018

Nordic Waterproofing A/S erhåller beslut från danska konkurrensnämnden

Den 31 maj 2017 beslutade den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) att Nordic Waterproofing A/S, ett danskt dotterbolag till Nordic Waterproofing Holding A/S, och Ico...

Augusti 2018

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bol...

Delårsrapport 2, januari–juni 2018

Starkt andra kvartal med ökat resultat

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-juni 2018 torsdagen den 16 augusti 2018, cirka kl 08:00 (CEST). Samma dag, kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en...

Juli 2018

Nordic Waterproofings förvärv av Veg Tech AB är genomfört

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har idag genomfört förvärvet av en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknik i Norden – Veg Tech – i enlighet med vad som kommunicerades den 19 april 2018. No...

Maj 2018

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bol...

Delårsrapport 1, januari–mars 2018

Stark tillväxt och ytterligare förvärv.

April 2018

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för första kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-mars 2018 torsdagen den 3 maj 2018, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 09:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en te...

Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (“Bolaget") har idag den 20 april 2018 hållit årsstämma på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg.

Nordic Waterproofing ingår avtal om att förvärva Veg Tech AB, ledande producent av gröna tak och multifunktionella växtsystem i Norden

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har idag ingått avtal om att förvärva en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknik i Norden – Veg Tech – med en årlig omsättning på omkring 125 MSEK och syssel...

Mars 2018

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum fredagen den 20 april 2018, kl. 10:00 CET. Plats: Mindpark, Bredgata...

Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publicerad

Nordic Waterproofing Holding A/S:s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publiceras idag på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding A/S har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende val av styrelseledamöter.

Nordic Waterproofing förvärvar Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, producent av prefabricerade tak- och fasadelement i Norge

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat det norska företaget Ringsaker Vegg- og Takelementer AS ("RVT"). Företaget är en av Norges ledande tillverkare av prefabricerade fasadelement i tr...

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bol...

Februari 2018

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bol...

Bokslutskommuniké, januari–december 2017

Fortsatt stark försäljningstillväxt

Januari 2018

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för fjärde kvartalet 2017

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-december 2017 torsdagen den 8 februari 2018, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 09:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en...

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur