Pressmeddelanden

Februari 2019

Bokslutskommuniké, januari–december 2018

Ett stabilt kvartal och bästa året någonsin Fjärde kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 24 procent till 692 MSEK (558), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent. Företagsförvärv bidrog me...

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 6, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 4 februari 2019 till och med den 8 februari 2019 återköpt sammanlagt 17 917 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för ...

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med danskt organisationsnummer Dk. 33 39 53 61, i enlighet med 38 § i den danska kapitalmarknadslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bo...

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för fjärde kvartalet 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-december 2018 tisdagen den 12 februari 2019, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en...

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 5, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 28 januari 2019 till och med den 1 februari 2019 återköpt sammanlagt 14 315 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för...

Januari 2019

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 4, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 21 januari 2019 till och med den 25 januari 2019 återköpt sammanlagt 10 999 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för ...

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 3, 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 14 januari 2019 till och med den 18 januari 2019 återköpt sammanlagt 14 617 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för...

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 2 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 7 januari 2019 till och med den 11 januari 2019 återköpt sammanlagt 17 517 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för...

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 1 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 2 januari 2019 till och med den 4 januari 2019 återköpt sammanlagt 12 000 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom ramen för ...

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under perioden 20 december 2018 – 28 december 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S har under perioden den 20 december 2018 till och med den 28 december 2018 återköpt sammanlagt 11 610 egna aktier (ISIN-kod: DK0060738409). Återköpen har skett inom rame...

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur