Delårsrapporter

Bokslutskommuniké, januari–december 2018

Ett stabilt kvartal och bästa året någonsin Fjärde kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 24 procent till 692 MSEK (558), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent. Företagsförvärv bidrog me...

Delårsrapport 3, januari–september 2018

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 2, januari–juni 2018

Starkt andra kvartal med ökat resultat

Delårsrapport 1, januari–mars 2018

Stark tillväxt och ytterligare förvärv.

Bokslutskommuniké, januari–december 2017

Fortsatt stark försäljningstillväxt

Kvartalsrapport 3, januari–september 2017

Fortsatt stark försäljningstillväxt. Lägre marginaler på grund av fortsatt höga råmaterialkostnader.

Kvartalsrapport 2, januari–juni 2017

Stark försäljningstillväxt samt lägre marginaler, i linje med tidigare prognoser

Kvartalsrapport 1, januari–mars 2017

Första kvartalet 2017 i linje med våra tillväxtmål.

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Rekordresultat och leverans på tillväxtmål genom förvärv

Delårsrapport, januari–september 2016

Fortsatt organisk tillväxt, förbättrat rörelseresultat och stabil kassagenerering

Delårsrapport, januari–juni 2016

Fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrat rörelseresultat.

Delårsrapport, januari-mars 2016

Stark start på året och fortsatta satsningar på service och kundorienterad logistik.

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur