Nordic Takvård tar hand om renovering och underhåll av tak.

Nordic Takvård är ett bolag specialiserat på takunderhåll. Bland kunderna finns hushåll, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, kommuner, landsting och företag.