Marknad och kunder

Nordic Waterproofings historia går tillbaka till 1889, då nuvarande Trebolit grundades. Flera av bolagets övriga varumärken grundades under tidigt 1900-tal vilket medför att bolaget har en lång och gedigen erfarenhet av den nordiska tätskiktsmarknaden.

Många av de bolag som nu utgör Nordic Waterproofing har utvecklats från att vara allmänproducenter av takpapp till att ingå i en gemensam koncern, vilken utgör en ledande leverantör av helhetslösningar för tätskikt.

Nordic Waterproofing har under denna tid byggt upp en stark varumärkesportfölj och en bred kundbas som i kombination med elva produktions- och prefabriceringsenheter, tio försäljningskontor samt 15 distriktskontor i Finland och 20 franchisebolag för installationstjänster i Danmark, utgör den europeiska plattform från vilken Nordic Waterproofing kan leverera sina helhetslösningar för tätskikt, dvs alla produkter och tjänster som krävs för att skapa en fullgod tätskiktslösning.