Årsstämma 2021

Förslag från aktieägare för behandling av årsstämman ska lämnas till styrelsen skriftligen senast den 18 mars 2021. I det fall styrelsen får ett förslag senare än den 18 mars 2021 ska styrelsen ändå besluta om det inkommit i tid för att det ska tas upp på dagordningen för årsstämman.

Förslag ska skickas till: agm@nordicwaterproofing.com