AL-Katot har byggt och vattentätat tak sedan 1992. Huvudfokus har varit på bitumen- och PVC-tak, men numera omfattar serviceutbudet även gröna tak, ekologiska Kerabit Nature©-tak, takelement samt trädgård och gröna ytor.

Specialiteten hos AL-Katot är vattentätning av broar och annan infrastruktur med höga krav på hållbarhet.